Vítejte, ( / registrovat )

Přihlásit se

NÁKUPNÍ KOŠÍK: ( prázdný )


Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu:

Pavlína Kerhartová
Černilov 507
503 43 Černilov
IČ: 888 89 114

dále jen jako "prodávající".

Veškeré ceny uváděné v tomto e-shopu, jsou uvedeny včetně DPH.

Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím. Tyto obchodní podmínky jsou závaznými ustanoveními a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem a provozovatelem internetového obchodu.

Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím). Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím e-shopu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

Objednávka a uzavžení kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami vč. reklamačního řádu a souhlasí s nimi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění věškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí vyřízení objednávky, pokud jsou objednávací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Pokud se rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás písemně e-mailem, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátíme odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlouží se tím doba vyřízení.

Převzetí zboží

Objednané zboží bude zákazníkovy doručeno na adresu určení nebo je možno převzít na adrese prodávajícího.

Platba za zboží

Zboží je možno uhradit bankovním převodem. Platba v hotovosti je možná pouze při osobním odběru zboží na adrese prodávajícího.

Reklamace zboží

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.

Ochrana soukromí

Na registrační formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace táké k umožnění kontaktu se zákazníkem. Prodávající je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, promajímany ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškeré ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží vč. přepravného či poštovného uvedenou v katalogu e-shopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinosti obchodním zákoníkem.

 

Pro návštěvníky

Nové zboží

Výprodej

Facebook

Košík

© Pavlína Kerhartová
Černilov 507
503 43 Černilov
IČ: 888 89 114
obchod@colourandnature.cz