Vítejte, ( / registrovat )

Přihlásit se

NÁKUPNÍ KOŠÍK: ( prázdný )


Reklamační řád

Provozovatel internetového obchodu:

Pavlína Kerhartová
Černilov 507
503 43 Černilov
IČ: 888 89 114

dále jen jako "prodávající".

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je zpracován dle příslušných paragrafů Občanského a Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno v tomto internetovém obchodě a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura nebo daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury nebo daňového dokladu (prodejky), pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

2. Záruční podmínky

Délka záruky vztahující se na zboží odpovídá 24 měsícům. Tato doba začíná dnem vystavení faktury nebo daňového dokladu. Záruční doba se prodlužuje pouze v případě, že vyřízení reklamace trvalo déle, než zákonem stanovených 30 dní. 
Zboží nebude přijato do reklamace, pokud nebude kompletní. Při předání zboží do reklamace je zákazník povinen přiložit popis závady. Poškozené zboží neprodleně odešlete na výše uvedenou adresu. Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

* Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do reklamace záruční doba.
* Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
* Neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
* Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo bylo používáno v rozporu s všeobecnými zásadami.
* Poškození působením živlů (povodeň, požár atd.).
Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné odpovídajících parametrů.

3. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.9.2012, je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

Upozornění k výrobkům: vyvarovat se kontaktu s vodou či nadměrným množstvím potu, převážně kovové bižuterní komponenty na výrobcích jsou na tyto látky citlivé a při takovém nošení rychle zajdou.

Pro návštěvníky

Nové zboží

Výprodej

Facebook

Košík

© Pavlína Kerhartová
Černilov 507
503 43 Černilov
IČ: 888 89 114
obchod@colourandnature.cz